Poem
issue 5 May 2014
 

คลื่น’เล เห่หวน

ลอยเคว้ง-เห่คว้างกลาง’เล

ลมเพลมพัด-พัดหวน

ระลอกสลับรับคลื่นครวญ

แห่-เห่กล่อมหวนคลื่นลมฯ

 

หัวอวนทอดยาวสาวลาก

สู่ฝั่งฟากความสุขสม

สาวอวนวางไซทอดจม

ผุดโผ่ดิ่งงมใต้’เลฯ

 

คือชีวิตใน’เลที่เห่คลื่น

คือวันคือคืนที่หวนเห

คือการประมงของชาว’เล

ที่ผูกเห่แปรผวนกับคลื่นลมฯฯ

--------------------------

ที่ผูกเห่แปรผวนกับคลื่นลมฯฯ

 

อุณา'  แซ่หลี

 

map