คนสร้างภาพ
issue 5 December 2014

 

คนสร้างภาพ

เธอควรมีสายตาที่มองเห็น

ความสัมพันธ์เป็นไปของเส้นแสง

รู้น้ำหนักแสงสีที่ร้อนแรง

รู้ปันแบ่งเสกสรรที่ลงตัวฯ

 

เธอควรเห็นในสิ่งที่ไม่เห็น

ประกอบเป็นความงามไม่พร่ามัว

ธรรมชาติ_คน_สัตว์_หรือทั้วทั่ว

สิ่งรอบตัวงดงามด้วยดวงตาฯ

 

ดวงตา_ดวงใจ_คนสร้างภาพ

สัมพันธ์ปฏิภาคปรารถนา

เอกรงค์_พหุรงค์_ต่างบอกค่า

จากสายใจ_แววตา_คนสร้างภาพฯ

                                                                 

                                                                          อุณา'   แซ่หลี

ขอบคุณภาพประกอบจาก  :คุณ กิ่งเทียน รัชนี

map