๒๗ ปี สืบ นาคะเสถียร
issue 1 September 2017

สืบ   นาคะเสถียร

๑.รอยเท้าที่เจ้าย่ำ

ยังคงย้ำในรอยกล้า

เสียงสั่งที่ทายท้า

ยังก้องกล้าประกาศก้อง ฯ

๒.คือสืบ-ผู้เสถียร

คือบทเรียนความบกพร่อง

อำนาจที่เกี่ยวข้อง

ไม่ปกป้องผืนพงไพร ฯ

๓.ใจป่าคือ-ใจสืบ

ทุกก้าวสืบคือพงไพร

บันทึกสัตว์น้อยใหญ่

เพื่อผืนไพร-ใจสัตว์ป่า ฯ

๔.เสียงปืนคือเสียงสั่ง

คำรามลั่น-คำสืบกล้า

ดังก้องลั่นลัดฟ้า

กลางผืนป่าเมืองอุทัย ฯ

๕.เท่านี้ที่-สืบสร้าง

ที่สืบ-สานความยิ่งใหญ่

ประกาศก้องพงไพร

ให้คนไทยรักษาป่า ฯ

............................................

ประกาศก้องในใจไทย

ขอคนไทยเข้าใจป่า.

 

๑ กันย์'๖๐

อุณา'

 

map